Organisatie

Ontdek het land van water

In Batavialand zijn ruim 36 medewerkers, 20 deelnemers in werkervaringstrajecten en ruim 260 vrijwilligers actief. Zonder onze vrijwilligers zouden wij onze bezoekers niet de unieke ervaring kunnen bieden zoals we dat nu doen; we zijn de vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk.

MANAGEMENT TEAM

Het management team wordt gevormd door de directeur/bestuurder, de financieel manager, het afdelingshoofd van Kennis & Collecties en het afdelingshoofd van Programmering & Presentaties.

Jan Vriezen, directeur/bestuurder
Berry van den Hoorn, financieel manager
Willy van der Most, hoofd kennis & collecties
René Malherbe, hoofd programmering & presentaties

VAN BESTUUR NAAR RAAD VAN TOEZICHT

Bij de oprichting van de Stichting Erfgoedpark Batavialand in 2014 is een bestuur benoemd onder voorzitterschap van de heer Cees van Bemmel. Onder regie van dit bestuur hebben de drie afzonderlijke organisaties de afgelopen jaren grote stappen gezet die uiteindelijk hebben geleid tot de totstandkoming van Batavialand per 1 juli 2017. Voor het Bestuur is daarmee het moment aangebroken om zich om te vormen tot een Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de directeur van Batavialand uit te breiden naar die van directeur/bestuurder.

RAAD VAN TOEZICHT

Mireille Huizenga, voorzitter
Dorien Fröling
Charlotte Huygens
Menno Smits

JAARVERSLAG

 Jaarverslag 2017