Onze Partners

Door betrokkenheid, inzet en financiële steun

Hier treft u een overzicht, op alfabetische volgorde, van alle organisaties die een bijdrage leveren aan Batavialand. Deze partners dragen bij aan de ambities van Batavialand door kennisuitwisseling, samenwerking, sponsoring in natura of een financiële bijdrage. Partners bedankt!

ACSI Touroperating

Auto Klerk Beheer B.V.

BankGiro Loterij

BPD Cultuurfonds

Burger Support

Canonmusea

Duimstokkenfabriek Schuil

EXARC

Flevofonds

G & G opleidingen EHBO BHV

Gedeputeerde Staten

Gemeente Lelystad

Genootschap Flevo

Herfst en Helder

Heynen Systems B.V.

HighwoodQS B.V.

HKV lijn in water

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland

Leader Flevoland

Lensink

Loading Systems International

Maritiem Museum Rotterdam

Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN)

MeMo reclame

Mentofix V.O.F.

Metamorfoze, Nationaal Programma voor het behoud van papieren erfgoed

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mondriaan Fonds

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nederlandse Waterlijn

Paracord

Prins Bernhard Cultuurfonds

Provincie Flevoland

Provincie Noord-Holland

Qidos

Rijksmuseum

Rotery Lelystad

RVO – Duurzaam Door

Scheel Nederland B.V.

Scheepsvaartmuseum Amsterdam

Schifffahrt Museum Bremerhaven

Slovers B.V.

Stichting Michiel de Ruyter

Syneo Idee Systemen B.V.

The Royal Dockyards Portsmouth

Valspar B.V.

VASA museum Stockholm

Vereniging voor Science Centra

Vrienden Loterij

VSB Fonds

Wageningen University Research

Waterschap Zuiderzeeland

West-Fries Museum Hoorn

XPEX BV

Zuiderzeemuseum Enkhuizen