Wat is er te Doen

Zet je zintuigen op scherp

Batavialand bestaat uit een museum, en een scheepswerf waar je unieke oude ambachten kunt beleven. Daartegenover, aan het water, ligt de reconstructie van het 17de-eeuwse schip de Batavia. In het museum ontdek je de rijke geschiedenis van het Zuiderzeegebied: van de Swifterbantcultuur tot de boeiende verhalen achter opgegraven scheepswrakken. Van de inpoldering van de Zuiderzee tot de komst van pioniers naar het pas aangelegde Flevoland.