Positief advies voor aanvraag regionale musea 2025-2028!

Het gezamenlijk activiteitenplan van Museum Batavialand, Museum Schokland en Kunstmuseum M. is binnen de BIS regeling regionale musea 2025-2028 positief beoordeeld.

In het advies, dat op 3 juli is gepresenteerd aan minister Eppo Bruins, is te lezen dat de Raad voor Cultuur ons project van toegevoegde waarde ziet voor de provincie. "De raad juicht het toe dat drie culturele instellingen in de provincie de handen ineenslaan en dit gezamenlijke project initiëren, dat een groot deel van de provincie overspant.” Zie de site van de Raad van Cultuur voor het volledige advies.

Wij zijn ervan overtuigd dat creativiteit een van de belangrijkste vaardigheden is voor toekomstige generaties. Onze drie collecties vertegenwoordigen de kunst, cultuur en het erfgoed van Flevolandse bodem en spelen een grote rol in de ontwikkeling van deze creativiteit.

We kijken ernaar uit om de komende jaren gezamenlijk dit project voor de provincie Flevoland en haar drie collecties vorm te geven als deze subsidie in september wordt toegekend!

Over de BIS

De Basisinfrastructuur, kortweg BIS, wordt vierjaarlijks toegekend aan landelijk opererende kunst- en cultuurinstellingen. Vier jaar geleden is de BIS regeling regionale musea toegevoegd om ook niet-landelijk gesteunde organisaties in de regio te laten groeien en zo de regio een impuls te geven. Deze gelden zijn bedoeld voor programmering, niet voor exploitatie. Klik hier voor meer info over de BIS,