Vriend in Beeld

Job Fackeldey

'Ieder mens verdient een plek in de maatschappij'

Job Fackeldey vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen. Hij vindt Batavialand een fantastische plek voor mensen die ver van het arbeidsproces afstaan en is daarom al vriend sinds 1989.

Job Fackeldey: ‘Hier krijgen ze de kans om in een werkritme te komen, waardering van collega’s te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen.’ Toen Job nog interim-directeur was van de werf,liep er een meisje rond die hij kende uit de buurt. Daar was geen land mee te bezeilen en zij haalde van alles uit. Hij raakte met haar aan de praat en zij vertelde hem: ‘Weet je wat ik zo mooi vind? Normaal gesproken doe ik altijd dingen fout en krijg ik de wind van voren. Nu werk ik aan de Batavia. Door mijn werk lijkt het of mensen anders naar mij kijken. Niet met de gedachte: daar heb je haar weer, maar die is daar aan het werk, wat interessant.’ Job zag haar zelfvertrouwen groeien.

Job concludeert: ‘Ondertussen zijn er alweer een heleboel mensen aan het werk. Er zit helaas nog steeds een grote groep thuis. Daarom is het Werkbedrijf zo belangrijk en is de werf een belangrijke plek. Het is werk waar je snel trots op kunt zijn.’