Het mysterie van het Oorijzerwrak

Kom de vernieuwde tentoonstelling het mysterie van het Oorijzerwrak bezoeken. Conservator Joran Smale, neemt de bezoeker mee bij het ontrafelen van de verhalen en de feiten rond een scheepsopgraving uit 1959. Een wrak met een rijke vondst van 19de-eeuwse voorwerpen, waaronder wel vier zilveren oorijzers.

Een mooi versierde koperen tabaksdoos is de eerste aanwijzing over het mysterie van dit scheepswrak: welk schip was dit en wie waren er aan boord toen het verging?

De vondsten van persoonlijke spullen, zoals een kinderschoen en de speciale sieraden, maar ook de potten en pannen geven een uniek inkijkje in het leven aan boord van dit schip. Het onderzoek in de archieven vult dit plaatje aan. De speurtocht die je als bezoeker meebeleefd, over de schouder van de conservator meekijkend, onthult stap voor stap de informatie over de mensen en hun schip. Als kroon op de zoektocht komt zelfs de naam van het schip naar boven. Ontdek het plezier van deze speurtocht en ontdek het verhaal van de rijke geschiedenis van Flevoland zelf.

Naast de zoektocht naar het verhaal van het Oorijzerwrak, zijn er meer voorwerpen van andere scheepswrakken te zien uit de collectie van Batavialand. Flevoland is immers ’s werelds grootste scheepskerkhof op het droge.

De tentoonstelling is semi-permanent en voor iedereen (rolstoel)toegankelijk en geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar, ook voor schoolgroepen. Zij kunnen zelfstandig of met onderwijsbegeleiding de bijzondere speurtocht beleven, waarbij ze het mysterie van het scheepswrak zelf ontrafelen. Mail voor de mogelijkheden op educatie gebied naar info@batavialand.nl

 

Met dank aan

Batavialand wordt structureel gesteund door de provincie Flevoland en het ministerie van OCW. Het beheert circa 60.000 voorwerpen, die de geschiedenis van Flevoland vertellen, vanaf 5000 voor Christus tot aan het inpolderen. Ook valt daaronder de maritieme archeologische rijkscollectie.