De ArcheoHotspot in Batavialand is de plek waar je met archeologen en vrijwilligers van Batavialand kunt meedoen aan archeologisch onderzoek. Je kunt er ook eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar het werk van archeologen. De ArcheoHotspot is elke woensdagmiddag en vrijdag geopend. Iedereen kan er gratis en zonder afspraak binnenlopen. Met de ArcheoHotspot en het Archeologisch Spreekuur wil Batavialand de archeologie voor iedereen, jong en oud, toegankelijk maken. De ArcheoHotspot laat zien dat veel sporen en voorwerpen uit het verleden verrassend dichtbij in de bodem liggen. Dankzij deze vondsten kan Batavialand verhalen vertellen over het leven van onze voorouders.

Archeologie voor iedereen

Door het geven van rondleidingen en het openen van een ArcheoHotspot wil Batavialand voor iedereen, jong en oud, archeologie toegankelijk maken. Tenslotte ligt veel van onze verre geschiedenis verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen ver voor ons hebben achtergelaten. Batavialand vertelt dankzij deze sporen over het leven van onze voorouders.

ARCHEOLOGisch spreekuur

Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand, van 13.00 uur - 16.00 uur, biedt het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten jou de gelegenheid om de door jou meegenomen archeologische vondsten uit de provincie Flevoland te laten onderzoeken. Je krijgt antwoord op vragen zoals: Wat is het? Hoe oud is het? Waar komt het vandaan?

Archeologen van Batavialand en amateur archeologen van de AWN (Vrijwilligers in de archeologie) afdeling Flevoland ontvangen jou in de ArcheoHotspot, waar de voorwerpen worden onderzocht. Jouw voorwerp wordt gedocumenteerd,  maar blijft jouw eigendom. Tenzij je zelf aangeeft het voorwerp te willen afstaan aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. We zullen de voorwerpen niet op geldwaarde taxeren.

Wim laat hieronder zien wat je kunt doen bij de ArcheoHotspot.