Waterbeheer & Polders

Het water onder controle

waterbeheer

Dankzij de ontstaansgeschiedenis van Nederland zijn Nederlanders experts in waterbeheer. Er werden al in de Middeleeuwen waterschappen opgericht om gebieden langs de kust, meren en rivieren te beschermen tegen overstromingen. Verder bevat onze geschiedenis talloze verhalen over dijkenbouwers, windmolens, gemalen en sluizen. Nederland is in het verleden herhaaldelijk getroffen door ernstige overstromingen. De meest recente watersnoodrampen zijn die van 1916 en 1953. Dankzij het Zuiderzeeproject, de Deltawerken en vele maatregelen op het gebied van dijkversterking en waterbeheer is de kans op een nieuwe overstromingsramp momenteel vrij klein. De uitdaging voor de 21e eeuw is om de extra hoeveelheid water ten gevolge van de klimaatverandering te beheersen. We krijgen te maken met een stijgend zeewaterniveau en grotere hoeveelheden regenwater waardoor rivieren zwellen, de polders meer regen moeten verwerken en overstromingen dreigen. Van de Nederlandse deskundigheid op het gebied van waterbeheer wordt over de hele wereld gebruik gemaakt. Het Cornelis Lelycentrum verzamelt hierover informatie die tot uiting komt in het studiecentrum en in exposities in het museum.

POLDERS

Waterbeheer is nauw verwant aan inpoldering. Nederland is beroemd om zijn polders. De provincie Flevoland bestaat onder meer uit drie polders die zijn aangelegd in de voormalige Zuiderzee: de Noordoostpolder (480 km²), Oostelijk Flevoland (540 km²) en Zuidelijk Flevoland (430 km²). Dit uitgestrekte poldergebied trekt vele bezoekers uit binnen- en buitenland.. Er zijn polders in bijna honderd landen verdeeld over alle continenten. Deze polders liggen in de regel langs de rivieren en in de kust- en deltagebieden. Landen met veel polders zijn Bangladesh, China, Duitsland, Japan, Verenigde Staten en Zuid-Korea. Drie typen polders kunnen worden onderscheiden: drooggemaakt laaggelegen land, bedijkingen langs de kusten en drooggemaakte meren. Binnen het Cornelis Lely Centrum wordt informatie verzameld over de polders in de wereld.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via poldersintheworld@batavialand.nl.