Onze partners

Door betrokkenheid, inzet en financiële steun

Batavialand bedankt onderstaande partners voor hun bijdrage. Mede door de betrokkenheid, inzet en financiële steun van deze partners kunnen wij onze ambities verwezenlijken.

Sponsoren

 • Paracord
 • Memo

Fondsen

 • BankGiro Loterij
 • Vrienden Loterij
 • Flevofonds

Subsidiegevers

 • Provincie Flevoland
 • Leader

Samenwerkingspartners

 • BPD Cultuurfonds
 • Gemeente Lelystad
 • Genootschap Flevo
 • Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
 • Mediapartner Flevopost
 • Metamorfoze, Nationaal Programma voor het behoud van papieren erfgoed
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mondriaan Fonds
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Provincie Noord-Holland
 • Rotery Lelystad
 • VSB Fonds
 • Wageningen University Research
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Canonmusea
 • Nederlandse Waterlijn
 • Vereniging voor Science Centra en het netwerk
 • EXARCH (experimentele archeologie)
 • Het Rijksmuseum
 • Het Scheepsvaartmuseum
 • Het Zuiderzeemuseum
 • Het West-Fries Museum
 • Het Maritiem museum
 • Het VASA museum in Stockholm
 • The Royal Dockyards in Portsmouth
 • Schifffahrt Museum in Bremerhaven
 • Daarnaast wordt er volop samengewerkt met universiteiten en hogescholen.